ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 17 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση προτάσεις σχετικά με Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020.

2.- Συζήτηση επί της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                             ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                                                   ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here