Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τιςτις 31-1-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 επί των παρακάτω θεμάτων :
1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου για το έτος 2022.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης για το έτος 2022.
4. Έγκριση 1ΟΥ πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 185240.
5. Έγκριση 2ΟΥ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
6. Έγκριση 1ου και 2ΟΥ πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
7. Έγκριση 1ουκαι 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για τη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ”
8. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».
10. Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
11. Έγκριση παράτασης του Δημοτικού ακινήτου- αναψυκτηρίου της επιχείρησης ΑΡΩΜΑ ΙΟΝΙΟΥ που βρίσκεται στην Πάλαιρο Αιτ/νιας.
12. Έγκριση διαγραφής χρεών της εταιρειών ‘’ΣΚΑΙ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και CITY NEWS A.E-THLE.ASTY.
13. Έγκριση διαγραφής χρέους από βεβαιωτικούς καταλόγους της εταιρείας ΑΛΦΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.
14. Έγκριση διαγραφής ποσoύ από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο της εταιρείας ΕΡΜΗΣ ΣΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ.
15. Έγκριση διαγραφής ποσών από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο έτους 2021 που αφορά την Β δόση της ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε και της ΑΚΤΙΟ ΜΑΡΙΝΑ λόγω εξόφλησης τους.
16. Απευθείας ανάθεση για την παροχή προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών για Αποκατάσταση Κατεπείγουσας Ζημίας Κεντρικός Δεξαμενές ΤΚ Κατούνας ΔΕ Μεδεώνος».
17. Περί έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τευχών δημοπράτησης , καθορισμού όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση Δημοτικού αγροκτήματος στη θέση Ξηρόλακος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
19. Αποδοχή κατανομής ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2022 (Α΄ κατανομή 2022).
20. Nομιμοποίηση Δικηγόρου για άσκηση ανακοπής κατά ατομικής ειδοποίησης βεβαιωμένων οφειλών.-Αμοιβή δικηγόρου.
21. Ορισμός Δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει περί της αιτήσεως του Βασιλείου Κοντομίχη.
22. Νομιμοποίηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για άσκηση προσφυγής κατά προστίμου του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
23. Νομιμοποίηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here