Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 11η μέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Περί έγκρισης 1ου  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών                                                           για το έργο «Αστική Ανάπλαση της πόλης της Παλαίρου-Παλαιός τίτλος:Αντικατάσταση Οδοστρώματος  Δρόμων Παλαίρου.»

2.Περί έγκρισης 1ου  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών                                                    για το έργο «Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».

 3. Περί έγκρισης 3ου  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών                                                    για το έργο «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας και Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανών στη θέση Όχθια Δ.Ε Παλαίρου».

 4.Περί έγκρισης και καθορισμού όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Βόνιτσας, Δήμου Ακτίου Βόνιτσας».

 5.Περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης για τη προμήθεια: Προμήθεια μηχανημάτων έργων ,οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» καθώς και καθορισμό όρων για την εκτέλεση του.

 6.Περί καθορισμού όρων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια:« Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών  χαρών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσα

7.Περί έγκρισης 1ου  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για                                                  το έργο «Βελτίωση & Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας στη  Δ.E. Μεδεώνος – Οδός από  Δασύλλιο Κατούνας έως επαρχιακό δρόμο Τρύφου. 

8. Περί έγκρισης  πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης του έργου «Σύνδεση Χώρας – Αγ. Παρασκευής με ξύλινη πεζογέφυρα»            

 9.Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για  την εκμίσθωση Δημοτικού αγροτεμάχιου έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση «ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ» της Τ.Κ Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

 10.Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για  την εκμίσθωση Δημοτικού αγροτεμάχιου έκτασης επτά  (7) στρεμμάτων στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ» της Τ.Κ Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                           

          ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here