Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Λευκάδας με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», για την επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου «Τουριστικός Λιμένας – Μαρίνα Βλυχού νήσου Λευκάδας».
Την έγκριση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
Την εκμίσθωση του Δημοτικού Ιχθυοτροφείου Αυλαίμονας  και τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου.
Τη μείωση των δημοτικών τελών στα πολιτιστικά σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο Δήμο Λευκάδας και διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο.
Τη διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της υπ΄ αριθ. 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here