Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation» και ακρωνύμιο «RE.CO.RD» διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Περιβαλλοντική Διαχείριση».

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 19-23 Οκτωβρίου 2020 και σε αυτό θα συμμετάσχουν μαθητές του 2ου Λυκείου Λευκάδας. Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις ειδικοί επιστήμονες από τη Διεύθυνση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Ύδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων.

Το έργο RE.CO.RD χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». Στόχος του έργου είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις τουριστικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές. Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί στη διαχείριση και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here