Με επίσημο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (σήμερα αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ), το νέο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα δημοπρατείται ηλεκτρονικά την Πέμπτη στις 19 Ιουλίου.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Κωδικός CPV: 45214210-5, και με Αριθμό Διαγωνισμού: 74349.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 22/06/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 16/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (Αποσφράγιση): Πέμπτη 19/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www..promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

πηγή : mytikaspress

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here