ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(ΚΕΑ) ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)Έντυπο συναίνεσης για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού(το παίρνετε από την υπηρεσία μας)
2) Σε αδυναμία προσέλευσης του ωφελούμενου απαιτείται εξουσιοδότηση επικυρωμένη από το ΚΕΠ.
3)Ταυτότητα του αιτούντος
4)Ε1 από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού
5)Συνιδιοκτησία: Ε1 από όλους τους συνιδιοκτήτες
6)Δωρεάν παραχώρηση:Ε1 , συμφωνητικό παραχώρησης και λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή άλλος λογαριασμός ΔΕΚΟ
7)Σε περίπτωση ενοικίου ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ
8)Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς (ταυτότητα/διαβατήριο)
9)Κάρτα ανεργίας αν δηλώνετε άνεργοι
10)Έσοδα τελευταίου εξαμήνου( εργάσιμα ΟΠΕΚΕΠΕ, μισθοί, επιδόματα, επιδοτήσεις, συντάξεις, αγροτική ή επιχειρηματική δραστηριότητα)με προσκόμιση αποδεικτικού(ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ,ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΚΑ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ κτλ)
11) Ελεύθεροι επαγγελματίες: περιοδική δήλωση φπα τελευταίου εξαμήνου
12) Για τους μισθωτούς: απόσπασμα ατομικού λογαριασμού από το ΙΚΑ
13)Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης(IBAN)στο όνομα του αιτούντος)
14)Κίνηση λογαριασμού από την τράπεζα του τελευταίου εξαμήνου
15)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας να ενημερώνετε εντός δεκαπέντε ημερών στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σας.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here