Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας (8 ώρες ή 6 ώρες και 40 λεπτά).

Πιο συγκεκριμένα, η εκ περιτροπής εργασία αποτελεί ειδικότερη μορφή μερικής απασχόλησης, κατά την οποία ο μισθωτός απασχολείται στην επιχείρηση ή σε ορισμένο τμήμα αυτής λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή λιγότερους μήνες το έτος, αλλά πάντα κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Το νόμιμο (ανώτατο) ημερήσιο ωράριο εργασίας ενός μισθωτού που απασχολείται με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας αντιστοιχεί σε 9 (εννέα) ώρες. Αντίθετα, για όσους απασχολούνται με καθεστώς εξαήμερης εβδομάδας εργασίας ή με άλλο σύστημα εργασίας εκτός του πενθημέρου (π.χ. εκ περιτροπής εργασία), το νόμιμο (ανώτατο) ημερήσιο ωράριο εργασίας αντιστοιχεί σε 8 (οκτώ) ώρες.

Συνεπώς, εάν για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος έχει προσληφθεί από μία επιχείρηση για να απασχολείται δύο ημέρες την εβδομάδα με πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας και συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες ημερησίως (εκ περιτροπής απασχόληση), η 9η ώρα απασχόλησης του εργαζομένου, καθώς και οι επόμενες (10η ώρα κ.λπ.), θεωρείται ως υπερωρία, για την οποία οφείλεται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις πού αφορούν την υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 1 του Ν.3385/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Τα παραπάνω έχει υποστηρίξει και το Υπουργείο Εργασίας με το έγγραφο 30291/16.3.2007 (Τμ. Κοιν. Επιθ. Ν. Ιωνίας).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος έχει προσληφθεί από μία επιχείρηση για να απασχολείται δύο ημέρες την εβδομάδα με πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας και συγκεκριμένα έξι ώρες και 40 λεπτά ημερησίως, ως νόμιμο (ανώτατο) ημερήσιο ωράριο εργασίας ορίζεται το 8ωρο. Στην περίπτωση αυτή, η απασχόληση μέχρι τις οκτώ (8) ώρες (δηλαδή η μία ώρα και είκοσι λεπτά) αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις. Αυτονόητο είναι ότι η 9η ώρα (και οι επόμενες) θεωρείται ως υπερωρία και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.

Βέβαια, εφόσον παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενων εργαζομένων πέρα από τη συμφωνηθείσα, δύναται να απασχοληθούν σε εργασία πέραν της προβλεπομένης, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

  • οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνησή τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη) και
  • η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο

Ανώτατο όριο της πρόσθετης αυτής εργασίας, σε ημερήσια βάση, και σε ότι αφορά το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης, αποτελεί το νόμιμο ημερήσιο ωράριο (8ωρο) [Έγγραφο 41430/751/2-10-2017].

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης υπερεργασίας, αφού η υπερεργασιακή απασχόληση σχετίζεται αποκλειστικά με την υπέρβαση του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου των σαράντα 40 ωρών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here