ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 6 Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.,

με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» …. λοιπές διατάξεις], αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ..

Η συνεδρίαση κρίνεται Κατεπείγουσα λόγω της σοβαρότητας του θέματος και διότι έχει τεθεί το σχέδιο νόμου σε δημόσια Διαβούλευση έως την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ώρα 15.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here