Ανακοίνωση  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /201

Για τη σύναψη  Σύμβαση  Εργασίας Ορισμένου  Χρόνου στο  ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που εδρεύει στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Αναλυτικά η Ανακοίνωση , τα κριτήρια και τς απαραίτητα δικαιολογητικά ΕΔΩ

  Ανακοίνωση  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018 

Για τη σύναψη  Σύμβαση  Εργασίας Ορισμένου  Χρόνου στο  ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων ( 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων – 2 ΔΕ Μαγείρων ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που εδρεύει στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Αναλυτικά η Ανακοίνωση , τα κριτήρια και τς απαραίτητα δικαιολογητικά ΕΔΩ 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here