Μειώνεται και επισήμως η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης στους 3 μήνες από 6 μήνες με την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης” .

Η κυβέρνηση υιοθέτησε τελικά την πρόταση των ειδικών για τα πιστοποιητικά νόσησης προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμών κατά του κορονοϊού.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη οι ειδικοί εισηγήθηκαν όσα πιστοποιητικά είχαν εκδοθεί έως το τέλος του Οκτωβρίου να λήγουν στις 31 Ιανουαρίου 2022, ενώ όσα εκδόθηκαν από την 1η Νοεμβρίου και μετά να λήγουν εντός 3 μηνών.
Στην τροπολογία σημειώνεται ότι μειώνεται στο ήμισυ (από 180 σε 90 ημέρες) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπέχουν την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού:
α. οι νοσήσαντες από κορoνοϊό που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961
β. το μνημονευόμενο προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό, φοιτητές και σπουδαστές Επιστημών Υγείας που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς υγείας) ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας όπως αυτές ορίζονται καθώς και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Η τροπολογία για το πιστοποιητικό νόσησης

Αναλυτικά, στο άρθρο 4 της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:
Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
 
1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από 180 ημέρες σε 90 ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:
«(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 90 ημερών από τη νόσηση και»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από 6 μήνες σε 90 ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:
«Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 90 ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου».

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως προς την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου» από τις λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων 90 ημερών», και το πρώτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής :

«Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορονοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων 90 ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικράτειας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται».

ΠΗΓΗ:enikos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here