Ανακοίνωση
 
Θέμα: Οικονομική ενίσχυση Λαογραφικού Μουσείου Μπαμπίνης.
Σχετ.: Η από 20 Σεπτεμβρίου 2021 ενημέρωση επιτροπής διαχείρισης Λαογραφικού Μουσείου.
1. Με το σχετικό παρουσιάζεται η μέχρι τώρα εικόνα και πρόοδος του Λαογρφικού Μουσείου.
2. Ταυτόχρονα ζητείται η οικονομική ενίσχυση, για την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης.
3. Παρακαλούνται όλοι (Μπαμπινιώτες και φίλοι της Μπαμπίνης), να βοηθήσουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
4. Προς τούτο κοινοποιείται ο σχετικός λογαριασμός τράπεζας Πειραιώς: GR5101717600006760116964321.
5. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Μπαμπίνη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
 
Το Δ.Σ.
 
Η Πρόεδρος                  Τα Μέλη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here