ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου Τ.Κ :30002 Τηλ:2643022232
Fax: 2643022232
E-mail: dpsanakt@yahoo.gr Πληροφορίες: Λάμπρη Νεκταρία

Βόνιτσα 10/03/2020

Αριθ. Πρωτ: 491

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο


Πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξειςτουΝ.3852/2010
2. Τιςδιατάξειςτουάρθρου118τουΝ.4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την υπηρεσία διδασκαλίας χορωδίας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με
έδρα τη Βόνιτσα.
4. Τον Κ.Α.00-6117.001 λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κλπ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ενδιαφέρεται για την υπηρεσία δασκάλου για την δημιουργία δύο τμημάτων χορωδίας (ενηλίκων-ανηλίκων) από 01- 04-2020 έως 31-12-2020 εκτός των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου.
Τα μαθήματα θα γίνονται 2 ώρες ανά τμήμα την εβδομάδα.

Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από παιδιά δύναται να διαιρεθεί το τμήμα ανηλίκων σε δύο επιμέρους τμήματα.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς είναι να υπάρχει πτυχίο ωδείου, αρμονίας, φούγκα, και αντίστιξης, να έχει εμπειρία και ενασχόληση με χορωδίες και φιλαρμονικές όπως και πιστοποιημένα σεμινάρια χορωδιακής μουσικής.

Υποχρεώσεις θα είναι να δημιουργήσει τα τμήματα της χορωδίας μετά από διαλογή που θα πραγματοποιήσει ο ίδιος ή η ίδια μεταξύ των μαθητών των Δημοτικών και των Γυμνασίων Ακτίου Βόνιτσας.

Επίσης θα πρέπει αν η χορωδία είναι έτοιμη, να πραγματοποιήσει 3 ίδιες εκδηλώσεις την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούλιο – Αύγουστο) στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την παραπάνω προμήθεια, έως 17/03/2020 και ώρα 13:00.

Ο Πρόεδρος

Αποστολάκης Παντελής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here