Σας προσκαλούμε στην 20η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) ,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση της υπ. αριθ. 9/08-10-2018 Επερώτησης του Επικεφαλής  της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Βασιλείου Κουμπούρα με απάντηση από την Αντιπεριφερειάρχη   Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά , σχετικά με το θέμα της προόδου της  «Μελέτης Ανάπλασης της Παραλίμνιας Ζώνης και Σχεδιασμό Παραλίμνιας Διαδρομής Λίμνης Τριχωνίδας».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υπογραφή Πρωτοκόλλου με Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και συστέγαση του Γραφείου της ΕΠΕ στην Πάτρα με υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

                  (εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμο   κ.Δημήτριος Κωσταριάς)

                    (Ειδικός αγορητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Θέματα Υγείας και  Κοιν.  Αλληλεγγύης κ.Αντώνης Χαροκόπος)

2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας», Π/Υ #750.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

    (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» Π/Υ: #3.300.000,00€#» στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

    (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

4. Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης  για το έργο:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητα   Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ», Π/Υ: #206.900,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

6. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», Π/Υ: #400.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης  & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

7. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ», Π/Υ #310.000,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

           (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

8. Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018    Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το   Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»

  (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

9. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης οικονομικών στοιχείων του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΧΥΤΑ ΞΕΡΟΛΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ» (Κ.Ε.: 2015ΕΠ00100021, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ: #890.000,00€#) στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 με αύξηση του προϋπολογισμού του από 890.000,00€ σε 990.000,00€.

                    (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

10. Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαδικασιών επιπλέον προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., έδρας και Π.Ε. Αχαΐας έτους 2018 ποσού μέχρι 120.284,87 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

    (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)                     

11. Προένταξη νέας παροχής υπηρεσίας με τίτλο  «Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).

 (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)

12. Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 1/19-01-18 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2018. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων».

     (Εισηγητής   : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Θέματα Υγείας και  Κοιν.  Αλληλεγγύης  κ.Αντώνης  Χαροκόπος)

13. Εξουσιοδότηση διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών «Βελτιωτικά Έργα Ιχθυοτροφείων» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

   (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

14. Επικύρωση πρακτικών 13ης /2018, 14ης /2018, 15ης /2018  και  16ης /2018  συνεδριάσεων  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here