Σας προσκαλούμε στην 14η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018, με ένταξη ενός (1) νέου υποέργου και αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

2. Έγκριση της υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #3.550.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με ένταξη ενός (1) νέου υποέργου και αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

3. Έγκριση της υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #1.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018, με ένταξη (1) νέου υποέργου και με αύξηση του προϋπολογισμού του.
(εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

4. Έγκριση; α) Μείωση του προϋπολογισμού του 1ου υποέργου (μελέτη) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» στον προϋπολογισμό της σύμβασης (από 50.000,00 € σε 12.431,16 €) και
β) Απένταξη του 2ου υποέργου (έργο) με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ»προϋπολογισμού 450.000,00€.
{ Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το επενδυτικό πρόγραμμα έτους 2018 του περιφερειακού σκέλους της Π.Δ.Ε. χρηματοδοτουμένου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Κ.Ε.: 2012ΚΑΠ0705011)}.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων
κ. Ιωάννης Λύτρας)

5. Προένταξη νέου έργου με τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ» και προϋπολογισμού 200.000,00€στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων
κ. Ιωάννης Λύτρας)

6. Έγκριση της υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ», π/υ: 1.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ
001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΔΕ έτους 2018
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

7. Α) Προένταξη νέων έργων , μελετών, προμηθειών στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
Β) αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών και
Γ) τρόπος διαγωνισμού για τα έργα, μελέτες και προμήθειες και τρόπος
υλοποίησης των υπολοίπων.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων
κ. Ιωάννης Λύτρας)

8. Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της
μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ
Ε.Ο. 111 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ
(ΚΟΜΒΟΣ Κ7) (π.κ.2007ΜΠ00130000)» (Κ.Ε. 2015ΜΠ00100000,
προϋπολογισμός: #164.236,02€#) της ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

9..Έγκριση αναγκαιότητας δράσεων του έργου : «Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τη φυσική καταστροφή της 30ης Νοεμβρίου έως και 2ης Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2003ΣΕ05500005της ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε.
(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

10. Έγκριση υποβολής αιτήματος, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου : «Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν απο τη φυσική καταστροφή της 30ης Νοεμβρίου έως και 2ης Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2003ΣΕ05500005της ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε.
(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

11.Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

12. Τρίτη (3η) τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1/19-01-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2018 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων».
(εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε
Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνης
Χαροκόπος)

13. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αρ. 29/2018, 94/2018 και 98/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)

14. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία των 11 έργων Συντήρησης – αποκατάστασης και άρσης επικινδυνότητας οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας»
​ (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

15. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία (5) Υποέργων του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, συνολικού προϋπολογισμού 3.550.000,00€ , κωδικού 2015ΕΠ50100002.
​ (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

16. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Ήλιδας ( συγκεκριμένα στην πόλη της Αμαλιάδας), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας, εκδήλωσης με τίτλο ¨ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ¨ το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018.
​ (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
​ Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

17. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης ( συγκεκριμένα στην πόλη της Ανδραβίδας), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Ανδραβίδας, της εκδήλωσης ¨ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ¨το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

18. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου ( συγκεκριμένα στην πόλη του Πύργου), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, της εκδήλωσης ¨ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ¨ το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

19. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου το Σάββατο στις 11 Αυγούστου 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων
κ. Ιωάννης Λύτρας)

20. Έγκριση υποβολής πρότασης μεταφοράς μελέτης προς ολοκλήρωση από την ΣΑΜΠ 001/3 (Γ’ ΚΠΣ) στη ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ. ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΞΟ (π.κ. 2006ΜΠ00130018)», Π/Υ: 565.688,00€
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

21. Επικύρωση πρακτικών 3ης /2018, 4ης /2018, 5ης /2018 και 6ης /2018 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here