Σας προσκαλούμε στην 18η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) ,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα και τις ελλείψεις των κοινωνικών φορέων ψυχικής υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

                        (εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Θέματα Υγείας και  Κοιν.  Αλληλεγγύης κ.Αντώνης Χαροκόπος)

 2. Ενημέρωση σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου Πάτρα-Πύργος, μετά από συνάντησή με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ.Σπίρτζη Χρήστος   (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

 3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ)», Π/Υ #129.350,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

                        (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης  & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ Τ. Κ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ», Π/Υ #150.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

                        (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)                                             

5. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

                        (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)                                              

6. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΤΑΣΚΑ» ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 335.000,00€, κωδικού 2018ΕΠ00100007.

          (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)                              

7. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία της μελέτης: «Υποστηρικτικές μελέτες για την έγκριση από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του Φράγματος στη θέση ¨ΝΤΑΣΚΑ¨ Ερυμάνθειας Ν.Αχαΐας» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 130.000,00€, κωδικού 2018ΜΠ00100000

          (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)                                

8. Ταξινόμηση- Κατηγοριοποίηση του εγγειοβελτιωτικού έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντασκά Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας».

     (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

 9. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (67.000,00 €) για την επέκταση των συμβάσεων του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σύμφωνα με το αρ. 132 παρ, γ του Ν.4412/16.

                    (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

10. Σύμφωνη Γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)                             

11. Επικύρωση πρακτικών 9ης /2018, 10ης /2018 , 11ης /2018 και  12ης /2018  συνεδριάσεων  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ενημέρωση για την Πατρών – Πύργου, σε σχέση με τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ΧρήστοΣπίρτζη, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00΄, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής),  στην Πάτρα.

Επίσης, τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν τα υφιστάμενα προβλήματα και οι ελλείψεις των κοινωνικών φορέων ψυχικής υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθούν οι παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που πέρασαν πρόσφατα από την Εκτελεστική Επιτροπή και αφορούν τα γήπεδα στους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας  και  Ανδρίτσαινας -Κρεστένων, προϋπολογισμού 279.000 ευρώ

Σε άλλο αρχείο επισυνάπτουμε την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here