ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση στις οχτώ (8η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1.Αντιλογισμοί – Αποδέσμευση πιστώσεων.
2.Γ’ Αναμόρφωση Π/Υ έτους 2018.
3.Έγκριση Απολογισμού ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου» Έτους 2017.
4.Έγκριση διεξαγωγής Δημοπρασίας και καθορισμός τρόπου διενέργειας Διαγωνισμού Έργου «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στο λιμάνι του Αστακού».
5.Έγκριση διεξαγωγής Δημοπρασίας και καθορισμός τρόπου διενέργειας Διαγωνισμού Έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αστακού».
6.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Καθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Μύτικα».
7.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια παγκακίων».
8.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια & Εγκατάσταση Κόμβου Διαλειτουργικότητας για Οικονομική και Μισθοδοσία».
9.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
10.Εξέταση αιτήματος του «ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.
11.Εξέταση αιτήματος του «ΜΠΑΛΤΙΚΑ ΦΩΤΙΟΥ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.
12.Εξέταση αιτήματος του «ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.
13.Εξέταση αιτήματος του «ΚΡΙΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.
14.Εξέταση αιτήματος του «ΣΚΑΠΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.
15.Εξέταση αιτήματος του «ΜΙΟΒΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.
16.Εξέταση αιτήματος της «ΜΑΡΓΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός της.
17.Εξέταση αιτήματος της «ΛΑΪΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός της.
18.Εξέταση αιτήματος του «ΚΑΡΦΗ ΘΩΜΑ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.
19.Εξέταση αιτήματος του «ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΗ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.
20.Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπής παραλαβής (παρ. 5 άρθρου 219 του Ν. 4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),

3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),

4. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

5. Σούλας Βασίλειος, Δημότης (μειοψηφίας),

6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),

3. Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),

4. Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),

5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here