Εκτελείται το έργο  «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης τμήματος προς Κατούνα και τμήματος προς Κονοπίνα.»

Αφορά την αντικατάσταση  εξωτερικού  αγωγού  ύδρευσης, από  τον κεντρικό  μεριστή ( θέση  «Παναγούλα»),  μέχρι  την  κεντρική  δεξαμενή  της  Κατούνας, και  από  την  δεξαμενή  της Κατούνας,  έως  την  δεξαμενή  της  Κονοπίνας. Οι  οικισμοί  Κατούνας  και  Κονοπίνας,  ανήκουν  στην  Δ.Ε. Μεδεώνος  του  Δήμου  Ακτίου – Βόνιτσας. Ένα έργο ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΣΠΑ), με την συνολική δημόσια και επιλέξιμη δαπάνη να ανέρχεται στο σύνολο του προϋπολογισμού στα 810.000€.
Το έργο αυτό είναι υψίστης σημασίας για την υγεία των δημοτών μας, καθώς αφορά την αντικατάσταση των παλαιών αγωγών του δικτύου ύδρευσης από αμίαντο , υλικό βλαβερό για την υγεία των πολιτών, με νέους αγωγούς από πολυαιθυλένιο.

Χωρίζεται σε δύο μέρη  :
Νέοι αγωγοί PVC
1)    Κεντρικός μεριστής θέση « Παναγούλα» έως την  δεξαμενή Κατούνας.
i)    Στο πρώτο τμήμα από τον κεντρικό μεριστή έως την θέση «Νταλαμάγκα» (μεριστής Ποδοβίνιτσας) τοποθετείται νέος αγωγός από πολυαιθυλένιο  μήκους 210 m  (10 atm) και νέος αγωγός από πολυαιθυλένιο μήκους 670 m  (12,5 atm). Γίνεται επίσης νέα κατασκευή δεξαμενής- μεριστή στην περιοχή της Ποδοβινίτσας.
Νέα φρεάτια
 ii)    Στο δεύτερο τμήμα από την θέση «Νταλαμάγκα» έως την κεντρική δεξαμενή της Κατούνας, τοποθετείται νέος αγωγός από πολυαιθυλένιο μήκους 4140m (10 atm) και νέος αγωγός από πολυαιθυλένιο μήκους 1760m (12.5 atm).
Νέος αγωγός PVC
2)    Κεντρική δεξαμενή Κατούνας έως δεξαμενή Κονοπίνας.
Τοποθετείται νέος αγωγός από πολυαιθυλένιο μήκους 3800 m που αντικαθιστά τον παλιό αγωγό από αμίαντο.

Άνοιγμα τάφρων
Επανεπίχωση τάφρων

Γίνεται επίσης η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων αερεξαγωγών και εκκένωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here