ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ)”

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

Oι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στην πόλη της Βόνιτσας του Δήμου Ακτιου – Βόνιτσας (για την αποπεράτωση της Ανατολικής και της Δυτικής εισόδου αυτής) και οι οποίες αφορούν:

α) Την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, πεζοδρομίων και υποδομής ηλεκτροφωτισμού, σε τμήμα της Βόρειας παρειάς της Ανατολικής εισόδου της πόλης της Βόνιτσας (παρειά που βρίσκεται προς την πλευρά της θάλασσας).

β) Την κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού (θα κατασκευαστεί η υποδομή χωρίς το καλώδιο ΝΥΥ 4×6 mm2) και την πλακόστρωση (με τσιμεντόπλακες) των ήδη υπαρχόντων πεζοδρομίων στην Νότια παρειά της Ανατολικής εισόδου της πόλης της Βόνιτσας.

γ) Την πλακόστρωση (με τσιμεντόπλακες) υπαρχουσών πεζοδρομίων και την κατασκευή ασφαλτοτάπητα επί της εδαφικής λωρίδας που παρεμβάλλεται μεταξύ του ρείθρου των υπαρχόντων πεζοδρομίων και του Νοτίου ορίου του ασφαλτοτάπητα της Εθνικής Οδού Βόνιτσας – Λευκάδος, στην Νότια παρειά της Δυτικής εισόδου της Βόνιτσας, από το ρέμα του Αγίου Νεκταρίου (το ρέμα του Αγίου Νεκταρίου διέρχεται Δυτικά της εθνικής οδού Βόνιτσας – Ακτίου και εφάπτεται σε αυτή) μέχρι το Δυτικό όριο της ιδιοκτησίας Προκόπη.

δ) Την κατασκευή, αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, πεζοδρομίων, υποδομής ηλεκτροφωτισμού (θα κατασκευαστεί η υποδομή χωρίς το καλώδιο ΝΥΥ 4×6 mm2) και ασφαλτοτάπητα επί της εδαφικής λωρίδας που παρεμβάλλεται μεταξύ του ρείθρου των πεζοδρομίων που θα κατασκευαστούν και του Βορείου ορίου του ασφαλτοτάπητα της Εθνικής Οδού Βόνιτσας – Λευκάδος  στην Βόρεια παρειά της Δυτικής εισόδου της πόλης της Βόνιτσας, από το ρέμα του Αγίου Νεκταρίου (το ρέμα του Αγίου Νεκταρίου διέρχεται Δυτικά της εθνικής οδού Βόνιτσας – Ακτίου και εφάπτεται σε αυτή) μέχρι το Δυτικό όριο της ιδιοκτησίας Μπαλάσκα.

ε) Την κατασκευή, αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, πεζοδρομίων και υποδομής ηλεκτροφωτισμού στην Βόρεια παρειά της Δυτικής εισόδου της πόλης της Βόνιτσας, από την διασταύρωση Βόνιτσας – Παλαίρου – Λευκάδος (θέση βρυσούλα) μέχρι το Δυτικό όριο της ιδιοκτησίας Κούρτη (το Δυτικό όριο της ιδιοκτησίας Κούρτη εφάπτεται στην οδό η οποία διαχωρίζει την επέκταση από το παλιό σχέδιο της πόλης της Βόνιτσας και η οποία εφάπτεται στο Ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας Τσάκαλου).

στ) Την τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού (καλώδιο ΝΥΥ 4×6 mm2, ιστοί & φωτιστικά σώματα) στην Βόρεια παρειά της Δυτικής εισόδου της πόλης της Βόνιτσας, από την οδό η οποία διαχωρίζει την επέκταση από το παλιό σχέδιο της πόλης της Βόνιτσας  (Ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας Τσάκαλου) μέχρι την διασταύρωση της Εθνικής Οδού Βόνιτσας – Λευκάδος με την Εθνική Οδό Βόνιτσας – Ακτίου.

Ο προϋπολογισμός της αρχικής μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των   630.000,00   μαζί με το Φ.Π.Α..

 

                                                                                                                                                      ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here