Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Επείγουσες Αποκαταστάσεις Οδοστρωμάτων Λόγω Θεομηνιών» .

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση οδοστρωμάτων υπαρχόντων δρόμων οι οποίοι έχουν υποστεί φθορές και ζημιές από θεομηνίες που έλαβαν χώρα την περασμένη περίοδο.

Οι δρόμοι βρίσκονται στις Τ.Κ. Παλαίρου, Πογωνιάς, Δρυμού και Μοναστηρακίου.

Τα οδοστρώματα των δρόμων από τα ορμητικά επιφανειακά νερά έχουν αποξηλωθεί και η υπόβαση έχει υποστεί αλλοίωση σε μεγάλη επιφάνεια των δρόμων.

Θα γίνει διαμόρφωση των οδοστρωμάτων και η πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων που έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Αναλυτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

1. Διαμόρφωση οδοστρώματος
2. Επίστρωση με υλικό βάσης
3. Συγκολλητική ή ασφαλτική προεπάλειψη
4. Αποκατάσταση οδοστρωμάτων με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here