2018.10.25 @ Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Η πρόταση εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ, οι παρεμβάσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας που πρόκειται να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη φετινή ελαιοπαραγωγή στις ελαιοκομικές περιοχές, έρχονται προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα.

Επίσης, στις 18.00 θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».

21η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας προσκαλούμε στην 21η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) ,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ: 19.418.636,00€ δημόσια δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»” Π/Υ #1.136.570,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

3. Συζήτηση και ενημέρωση επί του θέματος των παρουσιαζόμενων προβλημάτων στη φετινή ελαιοπαραγωγή στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

                                 κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος)

4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού και αντιμετώπιση κατολισθήσεων με παραλλαγές στην Ε.Ο από Ζαχάρω- Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο, Π.Ε. Ηλείας, Α΄ Φάση», Π/Υ #6.100.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

        (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ”» Π/Υ: #2.700.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας

6. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου :

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021 ,του έργου της ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2018ΕΠ50100001 .

         (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

                                κ. Ιωάννης Λύτρας)

7. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», Π/Υ: #600.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

8. Έγκριση τρόπου ανάθεσης εννέα (9) υποέργων του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)», συνολικού προϋπολογισμού 31.300.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 ).

                        (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                 Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

9. Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019-2020», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

              (εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας

                                    Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

10. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ» Π/Υ: #100.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

11. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» (Κ.Ε. 2013ΕΠ00100049,  προϋπολογισμός: #2.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

12. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΕΝΤΡΟΥ», Π/Υ: #141.000,00€#,στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

13. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»,  αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

          (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                 Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

14. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων :

05.10

Προμήθεια πέντε (5) ημιφορτηγών διπλής καμπίνας έως μικτό βάρος 4.500Kgr, πέντε θέσεων

225.000,00

05.11

Προμήθεια τεσσάρων (4) διασκορπιστών άλατος 4,5m3 με πετρελαιοκινητήρα

120.000,00

05.12

Προμήθεια πέντε (5) Λεπίδων αποχιονισμού με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα κίνησης

115.000,00

05.13

Προμήθεια Υδραυλικού Βραχίονα (γερανάκι)

23.000,00

05.14

Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων – μηχανημάτων, περιόδου 2018-2019

20.000,00

05.15

Προμήθεια Πάνελ στέγης αποθηκών εργοταξίου και άλλων υλικών επισκευής

10.000,00

05.16

Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών

4.000,00

05.17

Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων Αλυσοπρίονων

2.500,00

του έργου της ΣΑΕΠ501 : Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002.        

(εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

                                κ. Ιωάννης Λύτρας)

15. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ», Π/Υ #20.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

16. Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για 10 υποέργα που εντάχθηκαν στην ΣΑΕΠ 501 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)» σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 146/11-09-2018 απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

                      (εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας

                             Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

17. Γνωμοδότηση σχετικά με συνένωση έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί) πρώην Δήμου Ερινεού με έδρα Δήμου Αιγιαλείας.

          (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                 Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

18. Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) υποέργου του έργου με τίτλο: « Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών   έργων σε ποταμούς και χείμαρρους   Ν.Ηλείας»συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00€ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

           (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                 Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

19. Έγκριση προένταξης νέας υπηρεσίας στο  Ετήσιο  Επενδυτικό  Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Αχαΐας της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας, ως ακολούθως: «Ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε σύμβουλο για τις προτάσεις της  ΠΕ Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της πρόσκλησης για  τα στρατηγικά έργα Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020»

         (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

                                κ. Ιωάννης Λύτρας)

20. Συμπλήρωση της  υπ’ αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αρ. 29/2018, 94/2018, 98/2018, 129/2018, 154/2018  και 184/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά   με   την  έγκριση  του Ετήσιου   Προγράμματος   Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  2018.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                 κ. Παναγιώτης Μπράμος)

21. Έγκριση αναμόρφωσης του (ΟΠΔ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάση την 34574/5.7.2018 Κ.Υ.Α. και το 44485/6.8.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                κ. Παναγιώτης Μπράμος)

22. Έγκριση Ζ’ τροποποίησης  Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας έτους 2018.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                 κ. Παναγιώτης Μπράμος)

23. Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, προϋπολογισμός: #1.942.300,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με υλοποίηση αυτού μέσω ενός (1) υποέργου χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

24. Έγκριση: (α) Tροποποίησης της υπ’ αριθμ. 103/19-09-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ως προς τα Κριτήρια Αξιολόγησης & Επιλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία», (β) Σχεδίου Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1«Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» και γ) Σχεδίου Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»

         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

25. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της                                     Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  2019.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                κ. Παναγιώτης Μπράμος)

26. Προένταξη ενός νέου έργου στο  Ετήσιο  Επενδυτικό  Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας, ως ακολούθως:

«Καθαρισμός- Συντήρηση- Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων» σε «υδατορέματα  εντός των Διοικητικών ορίων των Δήμων Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-  Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας.

          (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

                                  κ. Ιωάννης Λύτρας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

22η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας προσκαλούμε στην 22η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής),  με τοπαρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

    ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

    (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ.Παναγιώτης Μπράμος)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here