Να μη Ξεχάσουμε
Όσοι γεννήθηκαν το 1954 (γονείς, φίλοι, συγγενείς) και αυτή τη χρονιά οδεύουν προς το 65 ο έτος της ηλικίας του , δεν πρέπει να ξεχάσουν να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησης .
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ερασιτεχνικά διπλώματα και τα διπλώματα μοτοσυκλέτας ανανεώνονται κάθε τρία ( 3 ) χρόνια με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου ( 65 ) έτους ηλικίας. Τα επαγγελματικά διπλώματα ανανεώνονται κάθε πέντε ( 5 ) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης ή της προηγούμενης ανανέωσής τους και μετά το εξηκοστό πέμπτο ( 65 ) έτος ηλικίας κάθε ( 3 ) χρόνια.
Τα διπλώματα Β΄ επαγγελματικά καταργούνται και όταν έρθει η ημερομηνία ανανέωσης τους δεν περνάνε ιατρούς παρά μόνο γίνεται αντικατάσταση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
την μόνιμη κατοικία του.
τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ό.Κ.
2. Αίτηση εκτύπωσης νέας άδειας.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
4. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
5. Τρεις ( 3 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
6. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου,
συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της.
Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:
Τις φωτογραφίες.
Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.
Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:
Γενική αίματος και σακχάρου.
Γενική ούρων.
Καρδιογράφημα.
Ακτινογραφία θώρακος.
7. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
Ανανέωση άδειας οδήγησης 50€ (κωδικός e-παραβόλου «23»)
Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»)
Χαρτόσημο ανανέωσης άδειας οδήγησης 18€ (κωδικός e-παραβόλου «65»)
*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.
Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02€ από e-paravolo.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Ελληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
Όσοι συμπληρώνουν το 74ο έτος της ηλικίας τους θα καλούνται να δώσουν και πάλι εξετάσεις για το δίπλωμα, πέρα από τις ιατρικές βεβαιώσεις που οφείλουν να προσκομίσουν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here